facebookkromid2

Outokummun Kivikerho ry:n säännöt    

Yhdistyksen nimi on Outokummun Kivikerho ry. ja sen kotipaikka on Outokumpu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kivi- ja mineraalitietoutta, kivien hionnan taitoa sekä muita kädentaitoja, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti kiviin ja mineraaleihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- voi järjestää koulutustilaisuuksia, retkiä, näyttelyitä ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

- voi järjestää kiviin, mineraaleihin, koruihin ja kädentaitoihin liittyviä tilaisuuksia ja harrastemessuja.

- voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää voimassaolevan jäsenmaksun suorittamista. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kerhon jäsenen kunniajäseneksi, joka on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on yksi kolmasosa vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavasta toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotisivuilla olevalla kokouskutsulla tai sähköpostitse.

10§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus                                                

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 29.6.2020 ja ne on vahvistettu PRH:n Yhdistysrekisterissä 11.9.2020.

1 Kalle Rahikainen            
2 KiviMilona, Mailis Koskinen            
3 Erkki Pelli            
4 Unikivi, Anssi Keskinen            
5 Jan-Mikael Maros            
6 Kuopion Kivikerho, K Louhelainen            
7 Leandra, Lea Hirvonen            
8 Fingems, Jorma Nousiainen            
9 P.-K:n numismaatikot, Jouko Hirvonen            
10 Koruliike Careliahelmi, Yrjö Salminen            
11 Joensuun postimerkkeilijät ry, Juhani Kontkanen            
12 Lions Club Outokumpu Kupari            
13 Marhu, Maria Huttunen            
14 Bourgeg Minerals            
15 FinnCobalt, Markus Ekberg            
16 Joensuun Kivikerho ry            
17 Timo Hassinen            
18 Antti Junttila            
19 Yrjö Tenovuori            
20 Aito Tavara, Luostarinen            
21 AikuIhana, Mervi Niemeläinen            
22 Matti Kokoi            
23 Vesa Tenhivaara            
24 Toini Karakko-Vartiainen            
25 Tiileri, Hans Kanniainen            
26 Ergo Mode            
27 Jokiväri            
28 Matti Laakso            
29 Varpu Ikonen            
30 Paula Pirlimbou            
               
               
               
               
32 GTK Kuopio            
33 Ninnin Laukku ja Verhoomo            
34 Sevesuden ompelimo            
35 Irma Ristola            
36 Muhammad Umair Mahar            
37 Veikko Tuomala            
38 Sarin Kivikoru, Sari Gazivoda            
39 Sunnikoru            
40 Ossi Nieminen            
41 T:mi Seppäskä            
42 Matti Pouttu            
43 Matti Ylönen            
44 Matshouda Bakadiasa            
45 Outokummun Matkailijayhdistys            
               

hionta

KURSSIT

SEURAAVAT KURSSIT JÄRJESTETÄÄN SYYSKAUDELLA 2021 YHTEISTYÖSSÄ JOENSUUN SEUTUOPISTON KANSSA.

 

KUVIA RUSKELAN LOUHOKSELTA Venäjän Karjalasta, jonne kerho teki retken elokuussa 2016

katso kuvat

 

Outokummun Kivikerho ry

on perustettu vuonna 1982 kiviharrastajien aloitteesta. Yhdistyksen tarkoituksena on kivi- ja mineraalitietouden lisääminen ja tunnetuksi tekeminen, kivien hionnan ja mineraalien keräämisen edistäminen. 

Kokoonnumme kuukausitapaamiseen kerhon tiloihin joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 18.00 alkaen, jolloin keskustellaan kiviaiheista ja vaihdetaan ajatuksia kerhon toiminnasta.

Seuraavat kuukausikokoukset ovat 4. huhtikuuta, 2. toukokuuta, 6. kesäkuuta klo 18.00.

 

 

Kivikerhon kevätkokous pidetään

Maanantaina 25.4.2022 klo 18.00

kerhohuoneella Kaivosmiehenpolku 2

Käsitellään sääntöjen määrämät asiat sekä hallituksen täydentäminen.

 

Outokummun kivi-, koru- ja kädentaitomessut pidetään Outokumpu-hallissa 23. - 24. heinäkuuta 2022.

 

Outokummun Kivikerhon johtokunta on järjestäytynyt. Katso "Johtokunta"-sivulta.
 

Kerho on järjestänyt kivimessut Outokummussa vuodesta 1982 alkaen.

 

 Kivikerhon yhteystiedoissa on muutoksia. Katso johtokunnan yhteystiedot "Johtokunta"-sivulta!!!

 

 

 Kuvia messuilta

 
Outokummun Kivikerho ry

Kaivosmiehenpolku 2

83500 Outokumpu

posti(at)outokummunkivikerho.fi

 

 päivitetty 25.02.2021

 

KIVI-, KORU- JA KÄDENTAITOMESSUT - merkitse jo kalenteriisi!

23. - 24. heinäkuuta 2022.

 

MESSUPAIKKANA OUTOKUMPU-HALLI

Messukahvio.


 

Järjestäjä

Outokummun Kivikerho ry

Kaivosmiehenpolku 2

83500 Outokumpu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.